maandag 18 september 2017

Persbericht Provincie Antwerpen - Kleiputten Terhagen

Persbericht  Provincie Antwerpen   18 | 9 | 2017Kleiputten Terhagen: verborgen parel eenmalig open voor publiek
Aftrap voor een mooie toekomst voor Kleiputten Terhagen

Met financiële steun van de provincie Antwerpen werd Natuurpunt eind 2016 eigenaar van ruim 31 hectare natuurgebied in de kleiputten van Terhagen. Op zondag 17 september was dit mooie stuk natuur voor het eerst toegankelijk voor publiek. Momenteel wordt er een wandelpad uitgewerkt langs nieuwe kijkpunten, vanwaar je de vijvers en de kleiontginning kan bekijken. Gedeputeerde Rik Röttger sprak te talloze geïnteresseerden toe onder een stralende zon. Daarna namen de gidsen van Natuurpunt de bezoekers mee op een wandeling in het gebied.

Gidsen van Natuurpunt namen bezoekers op sleeptouw door de geschiedenis en de natuurwaarden van het voormalige klei-ontginningsgebied, dat zich uitstrekt op het grondgebied van de gemeenten Boom en Rumst (Terhagen). Om 10.30 had de eerste groep van 40 deelnemers alvast een zonovergoten wandeling van 1 uur en 3 kwartier achter de rug. De wandelaars waren enthousiast en opgetogen met de boeiende inbreng van de gids Erik,  een bevlogen verteller en ornitholoog van Natuurpunt, die het terrein door en door kent. De bezoekers waren heel enthousiast: “De wandeling was écht prachtig! Een natuurgebied vlakbij huis, dat je niet kent.”

Toekomstplannen kleiputten

Natuurpunt wil de kleiputten van Terhagen in de toekomst nog toegankelijker maken voor het grote publiek. Vanaf het voorjaar van 2018 kunnen wandelaars en natuurliefhebbers ook in het noordelijk deel van het natuurgebied terecht. Vrijwilligers van Natuurpunt werken momenteel aan de voorbereiding van deze openstelling. Ter hoogte van het Keibrekerspad, een trage weg tussen Terhagen en Reet en aan de oriëntatietafel op het einde van de oude Hoogstraat verrijzen binnenkort toegangspoorten.

Kijkpunten zullen het wandeltraject opleuken zodat wandelaars een mooi zicht hebben op de noordelijke vijvers en op de actuele klei-ontginning. Het paradepaardje wordt een kijkpunt op het dak van een voormalige elektriciteitscabine.

Een groot deel van het natuurgebied blijft ontoegankelijk, zodat de meest kwetsbare natuur alle kansen krijgt. De vrijwilligers van Natuurpunt plannen wel regelmatig geleide wandelingen in dit ontoegankelijk deelgebied. Startpunt van deze wandelingen is een voormalige visserskantine die als onthaalpunt fungeert.

Natuurbeheer voor zeldzame soorten

Vrijwilligers en vaste medewerkers van Natuurpunt werken voorts aan een overkoepelend natuurbeheerplan voor de Kleiputten in Terhagen en Boom. Een goede basis voor de opmaak van dit natuurbeheerplan is het Natuurontwikkelingsplan voor de klei-ontginningsgebieden in Boom en Rumst dat het INBO (Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek) in 2012 opstelde.

Gedeputeerde van Natuur en Leefmilieu, Rik Röttger, ziet in het natuurbeheerplan heel wat mogelijkheden voor de toekomst: “Door de afstemming tussen recreatie, ontginning, wonen en landbouw wil de provincie het ontginningsgebied opnieuw toegankelijk maken en op een duurzame manier ontwikkelen. De natuur is hier jarenlang zijn gang kunnen gaan, nu is de tijd gekomen dat ook de mensen deze verborgen parel ontdekken, met speciale aandacht voor de natuurwaardes van het gebied uiteraard.”

Het nieuwe natuurgebied zou een ideale habitat zijn voor zeldzame soorten zoals bruine korenbout, rugstreeppad, kamsalamander, oeverzwaluw en woudaapje. Daarnaast is het ook een potentieel leefgebied voor de bever. Het natuurgebied is ook een belangrijk broed- en rustgebied voor een aantal watervogels. Een eerste kleinschalig project met het plaatsen van nestvlotjes zorgde al meteen voor geslaagde broedgevallen van kokmeeuw en visdiefje. De opmaak van een natuurbeheerplan zal dus grotendeels afgestemd zijn op deze soorten.