zaterdag 31 maart 2018

31-3-2018 | natuurgebied Kleiputten Terhagen | Nieuwe infoborden en nestvlot

De Natuurpunt beheersploeg, deze zaterdag met 10 man en vrouw, van het natuurgebied Kleiputten Terhagen, liet op zaterdag 31 maart, met succes, een nestvlot te water op de noordwestelijke vijver. 

4 vlotjes werden omgebouwd tot 1 groot nestvlot in de hoop dat de meeuwen dit jaar nog wat plaats overlaten voor de visdiefjes die binnenkort, over ongeveer 2 weken, terugkeren uit Afrika.

Ook de 'chalet' werd grondig gekuist om klaar te zijn voor de opendeurdag!
 
Inhet natuurgebied en er buiten werden ook nieuwe infoborden geplaatst, want vanaf de opendeurdag van zondag 15 april 2018 zal het noordelijk deel permanent opengesteld worden. Men kan er dan een wandellus volgen, waarbij men vanaf het ijsvogelkijkpunt watervogels kan observeren. 

Heb je ook zin om in het natuurgebied Kleiputten Terhagen mee te werken, stuur dan een e-mail naar info@natuurpuntrupelstreek.be

foto's en tekst  | 
Martijn Provost & Steven Roels 


zondag 25 maart 2018

25-3-2018 | Aculea op onderzoek in Kleiputten Terhagen Op 25 maart ging Aculea, de bijen en wespenwerkgroep van Natuurpunt op onderzoek naar wilde bijen in het natuurgebied Kleiputten Terhagen.  Een hele groep specialisten, met heel wat enthousiastelingen, samen met zijn 17en. Vooral de zuid-georiënteerde en dus zonnige hellingen blijken een geliefde plaats te zijn voor de zandbijen. De vele wilgenstruiken daar zijn trouwens een prima voedingsbron voor hen.. Op een goede 2 uur werden 32 bijensoorten gedetermineerd, de ene al wat makkelijker dan de andere, waaronder 1 zeer zeldzame soort en 2 zeldzame soorten. Regelmatig werd overleg gepleegd en de nieuwe Bijen Veldgids voor Nederland en Vlaanderen van Steven Falk geraadpleegd, een veldgids met 272 soorten bijen die voorkomen in Nederland en Vlaanderen.

Zeer zeldzaam is de Donkere Dubbeltand, zeldzaam zijn de Roodscheenzandbij en de Dageraadzandbij. De Dageraadzandbij word daar al enkele jaren waargenomen door onze lokale specialist, Chantal Deschepper.
foto's en tekst  |  Steven Roels

witbaardzandbij

donderdag 11 januari 2018

CBS EN MANAGEMENTTEAM GEMEENTE RUMST OP BEZOEK

CBS en Managementteam op bezoek in Kleiputten Terhagen
foto: Geert Antonio,burgemeester gemeente Rumst
Sinds de aankoop, eind 2016 van 31ha natuurgebied in de Kleiputten Terhagen door Natuurpunt mochten we er het voorbije jaar al heel wat groepen verwelkomen. Dit is trouwens één van de streefdoelen van Natuurpunt. Door middel van door vrijwilligers gegidste wandelingen mensen kennis laten maken met dit mooie en toch ook wel speciale natuurgebied en hen vertellen welke projecten we er graag willen realiseren.
De eerste groep die we dit jaar, op maandag 8 januari, mochten verwelkomen waren leden van het College van Burgemeester en Schepenen en het Managementteam van de gemeente Rumst. Heb je zelf ook interesse om de Kleiputten Terhagen te ontdekken, noteer alvast zondag 15 april in je agenda, dan staat de poort van de Kleiputten Terhagen opnieuw een ganse dag open en vanaf dan hebben natuurliefhebbers en wandelaars permanent toegang tot de noordelijke wandelroute en verschillende kijkpunten.