zaterdag 31 maart 2018

31-3-2018 | natuurgebied Kleiputten Terhagen | Nieuwe infoborden en nestvlot

De Natuurpunt beheersploeg, deze zaterdag met 10 man en vrouw, van het natuurgebied Kleiputten Terhagen, liet op zaterdag 31 maart, met succes, een nestvlot te water op de noordwestelijke vijver. 

4 vlotjes werden omgebouwd tot 1 groot nestvlot in de hoop dat de meeuwen dit jaar nog wat plaats overlaten voor de visdiefjes die binnenkort, over ongeveer 2 weken, terugkeren uit Afrika.

Ook de 'chalet' werd grondig gekuist om klaar te zijn voor de opendeurdag!
 
Inhet natuurgebied en er buiten werden ook nieuwe infoborden geplaatst, want vanaf de opendeurdag van zondag 15 april 2018 zal het noordelijk deel permanent opengesteld worden. Men kan er dan een wandellus volgen, waarbij men vanaf het ijsvogelkijkpunt watervogels kan observeren. 

Heb je ook zin om in het natuurgebied Kleiputten Terhagen mee te werken, stuur dan een e-mail naar info@natuurpuntrupelstreek.be

foto's en tekst  | 
Martijn Provost & Steven Roels 


zondag 25 maart 2018

25-3-2018 | Aculea op onderzoek in Kleiputten Terhagen Op 25 maart ging Aculea, de bijen en wespenwerkgroep van Natuurpunt op onderzoek naar wilde bijen in het natuurgebied Kleiputten Terhagen.  Een hele groep specialisten, met heel wat enthousiastelingen, samen met zijn 17en. Vooral de zuid-georiënteerde en dus zonnige hellingen blijken een geliefde plaats te zijn voor de zandbijen. De vele wilgenstruiken daar zijn trouwens een prima voedingsbron voor hen.. Op een goede 2 uur werden 32 bijensoorten gedetermineerd, de ene al wat makkelijker dan de andere, waaronder 1 zeer zeldzame soort en 2 zeldzame soorten. Regelmatig werd overleg gepleegd en de nieuwe Bijen Veldgids voor Nederland en Vlaanderen van Steven Falk geraadpleegd, een veldgids met 272 soorten bijen die voorkomen in Nederland en Vlaanderen.

Zeer zeldzaam is de Donkere Dubbeltand, zeldzaam zijn de Roodscheenzandbij en de Dageraadzandbij. De Dageraadzandbij word daar al enkele jaren waargenomen door onze lokale specialist, Chantal Deschepper.
foto's en tekst  |  Steven Roels

witbaardzandbij

donderdag 11 januari 2018

CBS EN MANAGEMENTTEAM GEMEENTE RUMST OP BEZOEK

CBS en Managementteam op bezoek in Kleiputten Terhagen
foto: Geert Antonio,burgemeester gemeente Rumst
Sinds de aankoop, eind 2016 van 31ha natuurgebied in de Kleiputten Terhagen door Natuurpunt mochten we er het voorbije jaar al heel wat groepen verwelkomen. Dit is trouwens één van de streefdoelen van Natuurpunt. Door middel van door vrijwilligers gegidste wandelingen mensen kennis laten maken met dit mooie en toch ook wel speciale natuurgebied en hen vertellen welke projecten we er graag willen realiseren.
De eerste groep die we dit jaar, op maandag 8 januari, mochten verwelkomen waren leden van het College van Burgemeester en Schepenen en het Managementteam van de gemeente Rumst. Heb je zelf ook interesse om de Kleiputten Terhagen te ontdekken, noteer alvast zondag 15 april in je agenda, dan staat de poort van de Kleiputten Terhagen opnieuw een ganse dag open en vanaf dan hebben natuurliefhebbers en wandelaars permanent toegang tot de noordelijke wandelroute en verschillende kijkpunten.

zaterdag 21 oktober 2017

Keppel Seghers in Kleiputten Terhagen

Op donderdag 12 oktober kreeg Keppel Seghers de kans om de natuur in de voormalige kleiputten van Terhagen een handje te gaan helpen. 

Onder een stralende zon staken een 20-tal enthousiaste vrijwilligers de handen uit de mouwen. Aangezien er meer dan voldoende activiteiten voorzien waren werd de groep opgesplitst. Eén ploeg ging aan de slag om hooi bij elkaar te keren. Dit was bedoeld om de orchideeën toe te laten opnieuw te groeien. Een andere ploeg ging aan de slag in het bos om een nieuw wandelpad aan te leggen voor toekomstige bezoekers. Daarbij werd menig kruiwagen bosgrond verzet. Nog een andere ploeg sloeg de hand aan de schop en het pikhouweel om een greppel te maken die een gracht in het bos moest verbinden met de vijver. Ondertussen werd de gracht volledig boom- en takkenvrij gemaakt, om vervolgens met de takken een heuse takkenwal te bouwen! 

Na het harde labeur werd ons een biertje aangeboden door de mensen van Natuurpunt. Als afsluiter van deze prachtige dag werden we vakkundig rondgeleid in het prachtige domein. Voor herhaling vatbaar!

Tekst: Brecht Van Gastel en Johan De Greef 
(Keppel Seghers) 
Foto’s: Tom Demont Keppel Seghers
Heien palen voor bouw takkenwal  -Team Keppel Seghers in de Kleiputten Terhagen 

maandag 16 oktober 2017

Wat kroop er rond in de Kleiputten van Terhagen?

Een zonovergoten zaterdag 14 oktober en 19 enthousiaste kinderen met hun ouders of grootouders waren de ideale ingrediënten voor een geslaagde wandeling waarin we op zoek gingen naar kleine zoogdiertjes in de kleiputten van Terhagen.

De dag voordien werden er 18 life-traps geplaatst (muizenvalletjes die de diertjes in leven laten) met een pindakaas-havermoutballetje er in.

Erik gaf eerst uitleg over de drie soorten muizen die misschien in de valletjes zouden zitten en hoe we ze konden herkennen:  Ware muizen (huismuis en bosmuis), woelmuizen (rosse woelmuis, veldmuis,  aardmuis) en spitsmuizen.

Met deze info trokken we op pad om de valletjes, die onder een dakpan lagen, te onderzoeken. We vonden een valletje waaruit het pindakaas-havermoutballetje was meegenomen door een heel slimme muis die niet op het hendeltje was gestapt, zodat het deurtje van de val niet dicht ging.

In 1 valletje zat wel een muis. Ze werd in een doorzichtige plastieken zak gezet zodat we ze allemaal konden bekijken en het bleek, met een beetje hulp van Erik, een rosse woelmuis te zijn. We lieten ze terug vrij.

Daarna kregen we nog een boeiende rondleiding door de kleiputten Terhagen waar op dit moment vooral vele verschillende paddenstoelen de show stelen. Het prachtige weer en de kleurenpracht maakten er een heerlijke wandeldag van.


tekst  |  Kris Delanoye
foto's  |  Steven Roels

maandag 18 september 2017

Persbericht ATV

Persbericht Provincie Antwerpen - Kleiputten Terhagen

Persbericht  Provincie Antwerpen   18 | 9 | 2017Kleiputten Terhagen: verborgen parel eenmalig open voor publiek
Aftrap voor een mooie toekomst voor Kleiputten Terhagen

Met financiële steun van de provincie Antwerpen werd Natuurpunt eind 2016 eigenaar van ruim 31 hectare natuurgebied in de kleiputten van Terhagen. Op zondag 17 september was dit mooie stuk natuur voor het eerst toegankelijk voor publiek. Momenteel wordt er een wandelpad uitgewerkt langs nieuwe kijkpunten, vanwaar je de vijvers en de kleiontginning kan bekijken. Gedeputeerde Rik Röttger sprak te talloze geïnteresseerden toe onder een stralende zon. Daarna namen de gidsen van Natuurpunt de bezoekers mee op een wandeling in het gebied.

Gidsen van Natuurpunt namen bezoekers op sleeptouw door de geschiedenis en de natuurwaarden van het voormalige klei-ontginningsgebied, dat zich uitstrekt op het grondgebied van de gemeenten Boom en Rumst (Terhagen). Om 10.30 had de eerste groep van 40 deelnemers alvast een zonovergoten wandeling van 1 uur en 3 kwartier achter de rug. De wandelaars waren enthousiast en opgetogen met de boeiende inbreng van de gids Erik,  een bevlogen verteller en ornitholoog van Natuurpunt, die het terrein door en door kent. De bezoekers waren heel enthousiast: “De wandeling was écht prachtig! Een natuurgebied vlakbij huis, dat je niet kent.”

Toekomstplannen kleiputten

Natuurpunt wil de kleiputten van Terhagen in de toekomst nog toegankelijker maken voor het grote publiek. Vanaf het voorjaar van 2018 kunnen wandelaars en natuurliefhebbers ook in het noordelijk deel van het natuurgebied terecht. Vrijwilligers van Natuurpunt werken momenteel aan de voorbereiding van deze openstelling. Ter hoogte van het Keibrekerspad, een trage weg tussen Terhagen en Reet en aan de oriëntatietafel op het einde van de oude Hoogstraat verrijzen binnenkort toegangspoorten.

Kijkpunten zullen het wandeltraject opleuken zodat wandelaars een mooi zicht hebben op de noordelijke vijvers en op de actuele klei-ontginning. Het paradepaardje wordt een kijkpunt op het dak van een voormalige elektriciteitscabine.

Een groot deel van het natuurgebied blijft ontoegankelijk, zodat de meest kwetsbare natuur alle kansen krijgt. De vrijwilligers van Natuurpunt plannen wel regelmatig geleide wandelingen in dit ontoegankelijk deelgebied. Startpunt van deze wandelingen is een voormalige visserskantine die als onthaalpunt fungeert.

Natuurbeheer voor zeldzame soorten

Vrijwilligers en vaste medewerkers van Natuurpunt werken voorts aan een overkoepelend natuurbeheerplan voor de Kleiputten in Terhagen en Boom. Een goede basis voor de opmaak van dit natuurbeheerplan is het Natuurontwikkelingsplan voor de klei-ontginningsgebieden in Boom en Rumst dat het INBO (Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek) in 2012 opstelde.

Gedeputeerde van Natuur en Leefmilieu, Rik Röttger, ziet in het natuurbeheerplan heel wat mogelijkheden voor de toekomst: “Door de afstemming tussen recreatie, ontginning, wonen en landbouw wil de provincie het ontginningsgebied opnieuw toegankelijk maken en op een duurzame manier ontwikkelen. De natuur is hier jarenlang zijn gang kunnen gaan, nu is de tijd gekomen dat ook de mensen deze verborgen parel ontdekken, met speciale aandacht voor de natuurwaardes van het gebied uiteraard.”

Het nieuwe natuurgebied zou een ideale habitat zijn voor zeldzame soorten zoals bruine korenbout, rugstreeppad, kamsalamander, oeverzwaluw en woudaapje. Daarnaast is het ook een potentieel leefgebied voor de bever. Het natuurgebied is ook een belangrijk broed- en rustgebied voor een aantal watervogels. Een eerste kleinschalig project met het plaatsen van nestvlotjes zorgde al meteen voor geslaagde broedgevallen van kokmeeuw en visdiefje. De opmaak van een natuurbeheerplan zal dus grotendeels afgestemd zijn op deze soorten.