vrijdag 10 maart 2017

Team Cummins aan de slag in de Kleiputten Terhagen

Het zijn drukke tijden voor de vrijwilligers van Natuurpunt in het natuurgebied Kleiputten Terhagen. Eind vorig jaar werd dit 31 ha grote natuurgebied aangekocht door Natuurpunt en momenteel wordt er vooral gewerkt aan communicatie en voorbereiding voor de eerste opendeurdag op zondag 18 juni. Dan zal de poort aan de Nieuwstraat, die toegang geeft tot de Kleiputten voor het eerst openstaan. Bezoekers zullen dan onder begeleiding van gidsen van Natuurpunt kennis kunnen maken met de Kleiputten Terhagen.
Zondag 5 maart konden een 25-tal vrijwilligers van Dorpscomit√© Actief Terhagen al kennismaken met het nieuwe natuurgebied en maandag 6 maart was het de beurt aan leden van het College van Burgemeester en Schepenen van gemeente Rumst en gemeente Boom.   
Vrijdag 10 maart was voor het eerst een team van het Rumstse bedrijf Cummins op bezoek in de Kleiputten Terhagen. Sinds een 5-tal jaar kan Natuurpunt rekenen op de hulp van het bedrijf voor het uitvoeren van natuurbeheerwerken. Dit keer stond het afvoeren van snoeihout op het programma, snoeihout dat afkomstig was van de eerste beheerwerkdag op 11 februari, waar in een winters landschap door vrijwilligers van Natuurpunt gewerkt werd aan het kappen van het struweel op een eiland tussen 2 vijvers.
Dit eiland kan immers een prima broedplaats zijn voor een aantal grondbroeders. Diepe greppels maken dat het moeilijk bereikbaar is voor een predator zoals de vos.
Team Cummins bestond dit keer uit 5 dames en 3 heren en samen met enkele vrijwilligers van Natuurpunt leverde ze een erg mooie prestatie. Het grootste gedeelte van het snoeihout werd verwijderd en opgestapeld aan de vaste oever tussen het berkenstruweel.
Achteraf werd er nog even nagepraat op het terras van het chalet aan de ingang van het natuurgebied. Natuurpunt is het bedrijf Cummins erg dankbaar voor de hulp, eerder dit jaar hielpen Cummins medewerkers ook bij het plaatsen van paddenschermen langs de Doornlaarlei in Rumst.

Tekst en foto’s: Erik De Keersmaecker