zondag 12 februari 2017

Kappen berkenstruweel

Zaterdag 11 februari stond er een eerste beheerwerkdag op het programma. In een winters landschap werd tussen 9u en 12u door 9 vrijwilligers (Filip, Wim, Dirk, Dries, Fried, Dirk, Filip, Jos en Erik) gewerkt aan het kappen van het berkenstruweel op een eiland tussen 2 vijvers. Om het eiland te bereiken moest er eerst een lange brug geplaatst worden. 

Dit eiland zou een prima broedplaats kunnen zijn voor een aantal grondbroeders. Diepe greppels maken dat het moeilijk bereikbaar is voor een predator zoals de vos.
 

Het werk is nog niet volledig af, er moet nog heel wat snoeihout afgevoerd worden. Daarvoor plannen we nog een 2de werkdag. 12u werden we door Ludwig getrakteerd op belegde broodjes, koffiekoeken, koffie en thee.